UniuneaEuropeana           GuvernulRomaniei           MinisterulFondurilorEuropene           FondulSocialEuropean           InstrumenteStructurale                                                             MinisterulEducatieiNationale           AcademiaRomana
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                               

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

          Instrumente Structurale
2007-2013
                                                                        OIPOSDRU           ACADEMIA ROMÂNĂ

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

bul3

Procedura pentru bursierii doctoranzi privind participarea la conferinţe internaţionale şi efectuarea de mobilităţi în ţări din UE

 (24 iunie 2014)

 

bul3

Procedura privind raportarea lunară şi trimestrială a activităţii bursierilor doctoranzi 

 (1 iulie 2014)

 

bul3

Corrigendum nr.1 la Procedura pentru bursierii doctoranzi privind participarea la conferinţe internaţionale şi efectuarea de mobilităţi în ţări din UE 

 (6 august 2014)

 

bul3

Parteneri posibili pentru stagiile de mobilitate în spaţiul european al cercetării şi învăţământului superior 

 (5 noiembrie 2014)

 

bul3

Procedura "Module de formare bursieri doctoranzi"  (Anexa 1, Anexa 2)

 (4 februarie 2015) 

 

bul3

Lista proiectelor individuale de cercetare ale studenţilor doctoranzi

 (12 martie 2015)

bul3 Procedura cu privire la finalizarea, evaluarea şi valorificarea rapoartelor finale de cercetare ştiinţifică ale bursierilor doctoranzi  (Anexa 1)
(8 aprilie 2015)
bul3 Cerinţe şi proceduri de redactare a raportului final de cercetare ştiinţifică pentru studenţii doctoranzi  (Anexe)   
(22 iulie 2015)
bul3

Procedură cu privire la redactarea, prezentarea, avizarea preliminară şi aprobarea rapoartelor finale de activitate şi progres  ale bursierilor studenţi doctoranzi (Anexa)   
(18 septembrie 2015)

bul3 Atenţionare urgentă studenţi doctoranzi !  

(18 septembrie 2015)

bul3 Procedură cu privire la redactarea, prezentarea, avizarea preliminară şi aprobarea rapoartelor finale de activitate şi progres  ale bursierilor studenţi doctoranzi (actual. oct. 2015) (Anexa)

 

Acces total

 

Creează-ți un cont și autentifică-te, pentru a putea avea acces la secțiunea de raportare lunară sau trimestrială, cât și la cea de întrebări și răspunsuri.